Wykładnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Wykładnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wykładnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Celem komentarza jest przedstawienie potencjalnych problemów związanych z wykładnią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaproponowanie rozwiązań pojawiających się przy tej okazji problemów. Przedstawiono jednocześnie najważniejsze błędy popełniane przy sporządzaniu planów, a także specyfikę ich wykładni jako szczególnego rodzaju aktów prawa miejscowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX