Paszkowski Artur, Wykaz świadczeń, które wymagają zgody dyrektora OW NFZ - projekt rozporządzenia z zakresu opieki transgranicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 listopada 2014 r.
Autor:

Wykaz świadczeń, które wymagają zgody dyrektora OW NFZ - projekt rozporządzenia z zakresu opieki transgranicznej

W dniu 5 września 2014 roku minister właściwy do spraw zdrowia przedstawił do uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt stanowić będzie wykonanie ustawowego upoważnienia z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX