Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyjaśnienia MRPiPS ws. badania trzeźwości pracownika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyjaśnienia MRPiPS ws. badania trzeźwości pracownika

Pracodawca powinien zażądać przeprowadzenia przez uprawniony organ badania stanu trzeźwości pracownika, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości pracownika. W innych sytuacjach pozyskiwanie danych osobowych o stanie trzeźwości pracownika jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika z jego inicjatywy. Stan nietrzeźwości pracownika, jako jego „stan fizjologiczny”, należy bowiem zaliczyć do danych dotyczących zdrowia, a więc do danych szczególnej kategorii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX