Skibińska Małgorzata, Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie rodzi określone skutki dla stosunku pracy zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Najważniejszy skutek zarówno dla pracownika jak i pracodawcy to fakt, iż jeżeli pracownik przebywa w areszcie dłużej niż trzy miesiące, jego stosunek pracy zostanie rozwiązany z mocy prawa. Przedstawione w niniejszym komentarzu zasady mają zastosowanie wyłącznie do sytuacji tymczasowego aresztowania pracownika i nie znajdują zastosowania w sytuacji zastosowania wobec pracownika kary pozbawienia wolności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX