Wygaśnięcie pozwolenia na budowę - zagadnienia procesowe - OpenLEX

Filipowicz Jerzy, Plucińska-Filipowicz Alicja, Wygaśnięcie pozwolenia na budowę - zagadnienia procesowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę - zagadnienia procesowe

Instytucja wygaszenia pozwolenia na budowę nie istniała do czasu wprowadzenia prawa budowlanego z 1974 r. i jest bardzo mało przydatna dla osiągnięcia celu, jakim jest zabezpieczenie interesu publicznego w procesie budowlanym. Usunięcie decyzji o pozwoleniu na budowę – objętej zasadą jej trwałości – może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami wynikającymi z interesu publicznego, a nie partykularnego interesu. To wszak państwo, kierując się interesem publicznym, jest zainteresowane rozwojem budownictwa, a więc realizacją każdej z inwestycji budowlanych, na którą inwestor uzyskał akceptację właściwego organu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX