Dorosz-Kruczyński Jakub, Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na wójta, posła lub senatora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na wójta, posła lub senatora

-Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie zagadnienia prawnego dotyczącego wygaśnięcia mandatu radnego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) w związku z wyborem na posła lub senatora. W opracowaniu przedstawiono tryb stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego oraz konsekwencje takiego zdarzenia prawnego.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków samorządu terytorialnego i administracji – radnych organów stanowiących j.s.t., wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz pracowników samorządowych. Kompleksowo omówiono w nim przebieg oraz konsekwencje zdarzenia prawnego polegającego na wyborze piastuna organu j.s.t. na posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX