Rytel-Warzocha Anna, Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej określonego rodzaju

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej określonego rodzaju

W odniesieniu do radnych gminy, powiatu i województwa zasada niepołączalności w aspekcie materialnym oznacza zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej określonej przepisami prawa. Wnioskując a contrario, nie ma przeszkód prawnych, aby osoba sprawująca mandat radnego jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą, o ile nie jest to działalność określona przez ustawodawcę jako niepołączalna z mandatem radnego.

Zasada incompatibilitas w aspekcie materialnym – zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX