Rytel-Warzocha Anna, Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji radnego z wykonywaniem innych funkcji lub zajmowaniem określonych stanowisk

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji radnego z wykonywaniem innych funkcji lub zajmowaniem określonych stanowisk

Artykuł 383 § 1 pkt 5 ustawy z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy – dalej k. wyb. – wprowadził generalną zasadę, iż mandat radnego wygasa wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub działalności określonych w odrębnych przepisach. W art. 383 § 1 pkt 6 k. wyb. wskazano wprost, iż wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku wyboru radnego na wójta. Powyższe zakazy stanowią wyraz obowiązującej w Polsce ogólnej zasady niepołączalności stanowisk lub funkcji publicznych z określonymi funkcjami lub prowadzeniem określonego rodzaju działalności gospodarczej (zasady incompatibilitas).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX