Wygaśnięcie decyzji administracyjnej - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Wygaśnięcie decyzji administracyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Wygaśnięcie decyzji administracyjnej

W komentarzu omówiono instytucję wygaśnięcia decyzji administracyjnej. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz judykaturę starano się wskazać najczęściej spotykane w praktyce problemy i sposoby ich rozwiązywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX