Wydzielony rachunek dochodów - OpenLEX

Piszko Agata, Wydzielony rachunek dochodów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wydzielony rachunek dochodów

Nowa ustawa o finansach publicznych definitywnie zlikwidowała rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Ustawodawca wprowadził wyłom jedynie wobec oświatowych samorządowych jednostek budżetowych. Niniejsza publikacja omawia zagadnienia związane z problematyką tworzenia wydzielonych rachunków dochodów, źródeł pochodzenia dochodów oraz ich wydatkowania, które swoim celem zbliżone są do dotychczas funkcjonującego rachunku dochodów własnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX