Walat Tomasz, Wydłużanie okresu aktywności zawodowej w Skandynawii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wydłużanie okresu aktywności zawodowej w Skandynawii

Proces starzenia się ludności Europy trwa. Ludzie żyją dłużej i jednocześnie spada liczba urodzin. Utrzymanie rosnącej grupy osób w tzw. wieku poprodukcyjnym spada na malejącą liczebnie populację produkcyjną. Stale podkreśla się więc negatywne skutki procesu starzenia się społeczeństw, wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, pomijając wkład osób starszych w życie społeczne i rozwój gospodarczy. W Skandynawii, najbardziej dotkniętej zmianami, usiłuje się zmienić to negatywne nastawienie i wydłużać okres aktywności zawodowej. W artykule przedstawimy idące w tym kierunku działania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX