Brzozowski Piotr, Wydawanie zaświadczeń w trybie uregulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Wydawanie zaświadczeń w trybie uregulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

Komentarz wskazuje przede wszystkim na subtelne różnice między postępowaniem administracyjnym ogólnym a procedurą wydawania zaświadczenia. Ukazuje zarówno ograniczony zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w tych sprawach, jak i szerokość pojęcia organów właściwych do wydawania zaświadczeń. Wyjaśnia formę wniosku i tryb postępowania, skupiając się na jego istotnych elementach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX