Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy według najnowszych zmian - OpenLEX

Podgórska-Rakiel Ewa, Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy według najnowszych zmian

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy według najnowszych zmian

Z dniem 7 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy, które ułatwią pracownikom uzyskanie świadectwa pracy . Do tej pory w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Nowelizacja, której inicjatorem był Prezydent, przewiduje wydawanie pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX