Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów handlowych - OpenLEX

Sługocka Martyna, Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów handlowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów handlowych

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy może być jedną możliwością realizacji inwestycji. Jednak w przypadku obiektów handlowych wydanie decyzji lokalizacyjnej nie zawsze jest możliwe. W komentarzu wyjaśniono kiedy wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu handlowego jest dopuszczalne oraz jakie problemy pojawiają się przy procedowaniu wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz o pozwolenie na budowę obiektów handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX