Milczarek Marcin, Wydatki w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wydatki w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz omawia zagadnienia związane z wydatkami w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zasadami ich ustalania, wpłacania, rozliczania oraz skutkach nieuiszczenia zaliczki na wydatki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX