Kulicki Jacek, Wydatki na cele mieszkaniowe podatnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2003 r.
Autor:

Wydatki na cele mieszkaniowe podatnika

Komentarz omawia ulgi związane z wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2003 r., wraz z przepisami przejściowymi, respektującymi zasadę praw nabytych, umożliwiającymi odliczenie od podatku wydatków poniesionych w latach 2004–2005.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX