Glumińska-Pawlic Jadwiga, Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 listopada 2015 r.
Autor:

Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

W komentarzu zostały omówione poszczególne rodzaje wydatków budżetowych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorka zwróciła uwagę na zasady dokonywania tych wydatków, ich zakres oraz scharakteryzowała poszczególne rodzaje wydatków, czyli wydatki na zadania własne i zlecone oraz wydatki majątkowe i bieżące.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX