Wycena nieruchomości - OpenLEX

Wolanin Marian, Wycena nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wycena nieruchomości

Wyceną nieruchomości w ujęciu normatywnym jest postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Komentarz omawia poszczególne etapy tego postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX