Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym - OpenLEX

Nadolna Bożena, Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym

Wycena w rachunkowości to proces określania wartości składników majątku i kapitałów podmiotu gospodarczego. W niniejszym komentarzu autor opisuje sposoby wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX