Lisowski Krzysztof, Wybrane zagadnienia dotyczące wynagradzania nauczycieli - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej dyrektora szkoły i przedszkola

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wybrane zagadnienia dotyczące wynagradzania nauczycieli - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej dyrektora szkoły i przedszkola

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat wynagradzania nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. Artykuł w szczególności dotyczy zasad wynagradzania w odniesieniu do wybranych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem specyfiki funkcji dyrektora szkoły. W materiale została zawarta analiza powstawania uprawnień nauczycieli sprawujących funkcje kierownicze do wybranych dodatków w kontekście szeroko cytowanego orzecznictwa sądów powszechnych (Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych), jak i rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru prawnego nad organami samorządu terytorialnego (orzeczenia wojewodów). Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli – dyrektorów, nauczycieli zainteresowanych tematyką systemu wynagrodzeń oraz do organów prowadzących szkoły.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX