Kryczka Sebastian, Wybrane obowiązki z zakresu bhp w zależności od liczby pracobiorców i formy ich zatrudnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Wybrane obowiązki z zakresu bhp w zależności od liczby pracobiorców i formy ich zatrudnienia

Zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika powoduje, że zatrudniający staje się pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Rodzi to liczne obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzrost zatrudnienia sprawia, że obok podstawowych i wspólnych dla ogółu pracodawców obowiązków bhp dochodzą dodatkowe. Warto o nich pamiętać, ponieważ zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy są kluczową problematyką kontrolowaną przez inspektorów PIP. Na zakres obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem pracy ma wpływ nie tylko liczba pracobiorców, ale i podstawa prawna zatrudnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX