Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty - OpenLEX

Kamińska Agata, Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnieniu stażysty

Staż organizowany za pośrednictwem urzędów pracy stanowi bardzo popularny instrument przeciwdziałaniu bezrobociu, a przede wszystkim aktywizacji absolwentów tj. osób podejmujących pracę po raz pierwszy, które są zainteresowane zdobyciem praktycznych umiejętności. O jego popularności, zwłaszcza wśród przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, decyduje fakt, iż wszelkie koszty związane z odbywaniem stażu przez bezrobotnego ponosi starosta. Procedura związana z zawarciem umowy o staż jest nieskomplikowana. Tym samym, staż stanowi alternatywę dla innych form zatrudnienia takich jak umowa o pracę na okres próbny, umowa o praktyki absolwenckie czy też umowa zlecenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?