Wstępne badania lekarskie - zmiany od 4 maja 2019 r. - OpenLEX

Baranowska Izabela, Wstępne badania lekarskie - zmiany od 4 maja 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wstępne badania lekarskie - zmiany od 4 maja 2019 r.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca może zażądać od osoby przyjmowanej do pracy aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia, uzyskanego od poprzedniego pracodawcy. Kiedy będzie to możliwe?

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy oraz osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca uzyskał prawo do żądaniaod ww. osób aktualnego orzeczenia lekarskiego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX