Kryczka Sebastian , Wstępna ocena zdarzenia wypadkowego na przykładach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Wstępna ocena zdarzenia wypadkowego na przykładach

Podczas lub w związku z wykonywaną pracą – w zakładzie pracy lub w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, może dojść do zdarzenia wypadkowego. Jego wystąpienie nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które powinny być zrealizowane w określonej kolejności. Kluczową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie zdarzenia wypadkowego. Wypadki mają bowiem różny ciężar gatunkowy dzieląc się na ciężkie, zbiorowe oraz śmiertelne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX