Lodziński Krzysztof, Wspomaganie dyrektora szkoły przez kuratora oświaty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wspomaganie dyrektora szkoły przez kuratora oświaty

W niniejszym komentarzu zostało omówione wspomaganie dyrektora szkoły przez kuratora oświaty. Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół oraz dla osób zainteresowanych problematyką wspomagania dyrektora szkoły przez kuratora oświaty. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć z niego jaki jest cel wspomagania oraz jakie wyróżniamy formy działalności wspomagającej. Kurator oświaty wspomaga działania dyrektora szkoły w różnych obszarach jego działalności. W komentarzu zostały omówione następujące obszary działania dyrektora szkoły, w których wspomaga go kurator oświaty: tworzenie w szkole planu nadzoru pedagogicznego, dokumentowanie sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przestrzeganie przez szkołę zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przestrzeganie w szkole praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX