Kozłowski Marcin, Współwłasność nieruchomości a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Współwłasność nieruchomości a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Niniejszy komentarz ma na celu przedstawienie zasad, jakie obowiązują przy rozliczaniu podatku od nieruchomości przez współwłaścicieli nieruchomości. Omawia kwestie związane z odpowiedzialnością podatkową, sposobem powstawania zobowiązania podatkowego oraz regulowaniem podatku od nieruchomości.

1.Wprowadzenie

Na podstawie obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, ich posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści gruntów są podatnikami podatku od nieruchomości. Podmiotami obowiązanymi są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Współwłasność i współposiadanie stanowi odrębny przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, co jednak nie dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX