Kamińska Anna, Kuźnicki Adam, Współwłasność i zarząd rzeczą wspólną

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Współwłasność i zarząd rzeczą wspólną

Art. 195 Kodeksu cywilnego stanowi, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W polskim systemie prawnym współwłasność charakteryzują trzy główne cechy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów oraz niepodzielność wspólnego prawa. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, współwłasność stanowi zespolenie przysługujących współwłaścicielom udziałów w rzeczy wspólnej. Komentarz omawia istotę tej instytucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX