Mitręga Ewelina, Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Współpraca wykonawców i podwykonawców na budowach

Uczestnikami procesu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Ustawa praktycznie nie posługuje się pojęciem wykonawcy a termin podwykonawca w ogóle został pominięty w jej tekście, nie oznacza to jednak że brak jest regulacji prawnych dotyczących wykonawców i podwykonawców oraz ich współpracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX