Twarowski Adam, Wspólne przetargi na zakup leków przez szpitale

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Wspólne przetargi na zakup leków przez szpitale

I.Wstęp

Z dniem 28.07.2021 r. weszło w życie zarządzenie nr 136/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27.07.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe – dalej zarządzenie nr 136/2021/DGL.

Zarządzenie nr 136/2021/DGL wprowadza m.in. możliwość prowadzenia wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W tym zakresie stanowi ono wdrożenie w życie ustawowej kompetencji NFZ do prowadzenia centralnych przetargów (wspólnych postępowań) na zakup produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, realizując przy tym cele określone w Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 : poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (cel 2) oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej (cel 5).

II.Kompetencja NFZ do organizacji wspólnych postępowań na zakup produktów leczniczych

1.Ustawowa kompetencja Prezesa NFZ do organizacji wspólnych postępowań

Ustawaz 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX