Ziółkowski Paweł, Wspólne opodatkowanie małżonków przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wspólne opodatkowanie małżonków przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest każdy podatnik z osobna. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza jednak wyjątki od tej zasady, zezwalając na łączne opodatkowanie kilku osób. Z możliwości tej mogą korzystać osoby samotnie wychowujące dzieci oraz małżonkowie. Możliwość opodatkowania łącznego ze względu na swoją preferencyjność (podatek obliczony łącznie jest często mniejszy od sumy podatków obliczonych oddzielnie) ma cechy przywileju podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX