Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp - OpenLEX

Szymański Kamil, Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Współdziałanie pracodawców w zakresie bhp

Komentarz został poświęcony praktycznej analizie treści art. 208 k.p., który obliguje pracodawców prowadzących działalność na tym samym terenie, do współpracy w zakresie BHP. Szczególny nacisk został położony na zagadnienie związane z obowiązkiem powołania koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX