Lenczowska - Soboń Katarzyna, Współdziałanie policji z placówkami medycznymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Współdziałanie policji z placówkami medycznymi

Komentarz ma na celu scharakteryzowanie sytuacji, w których konieczna jest współpraca policji z placówką medyczną i odwrotnie. Wskazano tu jedne z najczęstszych przykładów takiej współpracy. Autor omawia sytuacje, w których podmiot leczniczy ma obowiązek określonego działania na zlecenie policji oraz wskazuje sytuacje, w których policja ma prawo zwrócić się o pomoc do placówki medycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX