Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

Komentarz prezentuje zmiany, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa ta w sposób istotny znowelizowała przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie mediacji i arbitrażu, zmieniła regulacje dotyczące kosztów postępowania cywilnego oraz wprowadziła instytucję stałych mediatorów sądowych. Stosowanie mediacji w praktyce wykazało pewne braki w regulacjach prawnych, które uzupełniane są przez nowelizację. Celem ustawy jest zachęcenie stron, w szczególności przedsiębiorców, do szerszego korzystania z ugodowych form zakończenia sporu jako alternatywy dla postępowań sądowych. Zachętą dla przedsiębiorców mają być również korzystne dla podatnika zmiany w przepisach podatkowych. Komentarz prezentuje również zmiany, jakie w zakresie mediacji wprowadziła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX