Świderek Izabela, Wsparcie JST w związku z Polskim Ładem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wsparcie JST w związku z Polskim Ładem

Plan odbudowy gospodarki krajowej po pandemii COVID-19 ma w głównej mierze zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Szereg rozwiązań zawartych w regulacjach prawnych odnosi się do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności zniwelowania negatywnych skutków finansowych dla budżetów JST wynikających z kryzysu wywołanego epidemią COVID-19, a także z tytułu zmniejszenia dochodów budżetowych stanowiących udział JST w podatku dochodowym od osób fizycznych w efekcie wprowadzenia reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Większość rozwiązań znajdzie zastosowania od 2022 r., jednak niektóre odnoszą się do roku bieżącego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX