Nagórek Marcin, Wsparcie finansowe dla samorządów na pomoc obywatelom Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Wsparcie finansowe dla samorządów na pomoc obywatelom Ukrainy

Ustawa z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwana dalej specustawą, wprowadziła wiele nowatorskich rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na pomoc obywatelom Ukrainy. W znaczącym stopniu w realizację zadań przewidzianych wskazaną ustawą zostały zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego. Warto odnotować, że wraz z nałożeniem różnych zadań na samorządy, ustawodawca równolegle wprowadził pewne zróżnicowane mechanizmy prawne rekompensujące im ponoszone wydatki na cele związane ze wsparciem ww. osób. W ramach niniejszego opracowania przybliżymy niektóre z nich, bardziej znaczące w wymiarze ekonomicznym dla samorządów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX