Bochenek Michał, Wsparcie finansowe dla gmin i podmiotów na rzecz uchodźców z Ukrainy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autor:

Wsparcie finansowe dla gmin i podmiotów na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wojna na Ukrainie, mocno zaakcentowana atakiem wojskowym 24.02.2022 r., spowodowała nieznaną wcześniej potrzebę zorganizowania wsparcia i pomocy, w tym finansowej i organizacyjnej dla Ukraińców przybywających do Polski. Ustawodawca w trybie pilnym uchwalił ustawę z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dalej u.p.o.U. Obecnie, szczególnie przed gminami, w tym jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (JOPS lub OPS), postawiono bardzo duże wyzwania, np. jak środki pomocowe, w tym głównie finansowe, zgodnie z prawem spożytkować, zarówno jeśli chodzi o rodzaje i formy pomocy, jak i pod względem poprawności procedury administracyjnej. To ogrom zagadnień, począwszy od serii zasiłków z pomocy społecznej, poprzez świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, organizację opieki medycznej osób de facto nieposiadających dotychczas ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX