Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wsparcie dla świadczeniodawców z funduszu medycznego - kto otrzyma środki?

W dniu 26.10.2020 r. została opublikowana ustawa z 7.10.2020 r. o Funduszu Medycznym – dalej u.FM. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, a więc w dniu 26.11.2020 r. Zakłada ona utworzenie Funduszu Medycznego oraz wyodrębnienie w jego ramach czterech subfunduszy przeznaczonych do finansowania zarówno zakupu sprzętu i rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej, jak i dostępu do newralgicznych oraz nowoczesnych świadczeń i innowacyjnych terapii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?