Wsparcie dla służby zdrowia w związku z koronawirusem - OpenLEX

Bujalski Rafał, Wsparcie dla służby zdrowia w związku z koronawirusem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wsparcie dla służby zdrowia w związku z koronawirusem

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie nr 2020/521 w sprawie uruchomienia wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/369 oraz zmiany jego przepisów w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Podmioty, których dotyczy akt prawny

— służby zdrowia Państw Członkowskich UE

Opis aktu prawnego

Rozporządzenie nr 2020/521 przewiduje uruchomienie szczególnego rodzaju pomocy w postaci wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, przewidzianego w rozporządzeniu 2016/369, w celu sfinansowania wydatków niezbędnych w związku z pandemią COVID-19. Beneficjentem pomocy mają być systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich UE.

Przepisy umożliwiają wsparcie finansowe takich działań jak np.:

— projektowanie, produkcja lub zakup i dystrybucja wyrobów medycznych, takich jak maski i respiratory;

— utrzymywanie zapasów tychże wyrobów;

— działania mające na celu wspieranie zarządzania stosowaniem na dużą skalę testów medycznych oraz przygotowanie niezbędnych strategii i protokołów badań naukowych;

— organizowanie doraźnych badań klinicznych dotyczących potencjalnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX