Gocan Irmina, Wskaźniki efektywnościowe w HRM

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wskaźniki efektywnościowe w HRM

Nowoczesny dział personalny procesy związane z zarządzaniem ludźmi, jak też projekty personalne, prowadzi z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. Do sprawdzania wydajności i opłacalności działań niezbędne jest przyjęcie mierników (wskaźników) efektywnościowych, które pozwolą na porównywanie osiąganych wyników i poczynionych nakładów. Za ich pomocą możliwe jest ocenienie aktualnego stanu jakiegoś zjawiska, porównanie go do innych podobnych zjawisk (np. do innego okresu w tej samej firmie, do wyników innych firm), zaprojektowanie zmian, a po przeprowadzeniu ich - ocena wyników. Wskaźniki mają zazwyczaj wymiar liczbowy (finansowy, procentowy, kwotowy), ale mogą również przyjmować charakter bardziej opisowy. W niniejszym artykule zaprezentowane są najważniejsze informacje niezbędne do wprowadzenia wskaźników w najważniejszych obszarach ZZL oraz lista gotowych do zastosowania wskaźników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX