Pikor Danuta, Wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Każdy podmiot wytwarzający ścieki, których chce się pozbyć, może samodzielnie odprowadzać je swoimi urządzeniami kanalizacyjnymi i wprowadzić do środowiska, czyli do wód lub do ziemi, ale może także odprowadzać te ścieki do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, który będzie wprowadzał je do środowiska wraz ze ściekami swoimi lub innych podmiotów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX