Szuwalski Przemysław, Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi

Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi unormowano w ustawie z 20.07.2017 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod. – jako usługę wodną (art. 35 ust. 3 pkt 5) wykraczającą poza korzystanie z wód powszechne (art. 32), zwykłe (art. 33) czy też szczególne (art. 34).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX