Rycak Magdalena, Wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy - poradnik na przykładach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wprowadzanie przerywanego systemu czasu pracy - poradnik na przykładach

Przerywany czas pracy jest szczególnym rodzajem czasu pracy. Jego wprowadzenie daje możliwość ustalenia rozkładu czasu pracy, który przewiduje przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy. Wprowadzenie takiej przerwy powoduje przesunięcie terminu kończenia pracy, a tym samym skrócenie czasu wolnego poza pracą. Wprowadzenie tego systemu może więc przynieść spore korzyści, wiążą się z nim jednak również pewne zagrożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX