Sługocka Martyna, Wpływ zakończenia stanu epidemii na realizację inwestycji i bieg terminów w postępowaniach administracyjno-budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ zakończenia stanu epidemii na realizację inwestycji i bieg terminów w postępowaniach administracyjno-budowlanej

Z dniem 16 maja 2022 r. stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 został niejako ponownie zamieniony w stan zagrożenia epidemicznego. Ta, jak mogłoby się wydawać, niepozorna zmiana ma jednak istotne znaczenie dla postępowań administracyjnych, w tym, między innymi, postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W szczególności bowiem zmiana ta ma wpływ na bieg terminu załatwienia sprawy, a więc kwestię najistotniejszą dla inwestora. W uproszczeniu, jak się wydaje, należy przyjąć, że od dnia 16 maja 2022 r. stan epidemii nie może być wymówką zarówno dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, ale też i stron postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX