Wpływ ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 na świadczeniodawców - informatyzacja ochrony zdrowia - OpenLEX

Twarowski Adam, Wpływ ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 na świadczeniodawców - informatyzacja ochrony zdrowia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ ustawy o funkcjonowaniu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 na świadczeniodawców - informatyzacja ochrony zdrowia

31 sierpnia 2020 r. ogłoszona została ustawa z 14.08.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (dalej „ustawa nowelizująca”). Jest to kolejna ustawa, której celem jest dostosowanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wyzwań wynikających ze stanu epidemii. Zmiany te dotyczą różnych obszarów: kształcenia kadr medycznych, organizacji i funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), informatyzacji ochrony zdrowia, dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W niniejszym komentarzu przedstawione zostaną zmiany mające wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych dotyczące właśnie informatyzacji ochrony zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX