Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wpływ specustawy koronawirusowej na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego

W specustawie koronawirusowej znalazły się zapisy, które wprowadzają nowe, niestandardowe rozwiązania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mają one bezpośrednie przełożenie na sposób funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego. Specjalne mechanizmy mają na celu zapewnienie koordynacji działań podejmowanych w takiej sytuacji zarówno na szczeblu rządowym, jak i lokalnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?