Ostapowicz Ewa, Wpływ specustawy funduszowej na obowiązki JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ specustawy funduszowej na obowiązki JST

Specustawa funduszowa, która weszła w życie 18.04.2020 r. wprowadziła rozwiązania, będące odstępstwem od zasad wdrażania projektów, realizowanych w ramach programów operacyjnych, a jej głównym celem było zapewnienie płynnej realizacji i rozliczania projektów unijnych. Przede wszystkim przepisy ustawy przewidują możliwość wydłużania terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów na uzupełnienie lub poprawienie wniosku, a także możliwość uznawania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na cele niezrealizowane z powodu pandemii. O szczegółach przeczytaj w artykule.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX