Wpływ przymusowej restrukturyzacji banku na zabezpieczenia ustanowione w procesach skierowanych przeciwko temu bankowi – na... - OpenLEX

Karasek-Wojciechowicz Iwona, Wpływ przymusowej restrukturyzacji banku na zabezpieczenia ustanowione w procesach skierowanych przeciwko temu bankowi – na przykładzie roszczeń tzw. frankowiczów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ przymusowej restrukturyzacji banku na zabezpieczenia ustanowione w procesach skierowanych przeciwko temu bankowi – na przykładzie roszczeń tzw. frankowiczów

I.Wstęp

1. Niniejszy komentarz stanowi opracowanie zagadnień związanych z następującym na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji – dalej u.BFG – upadkiem zabezpieczeń ustanowionych w procesach wytoczonych przeciwko bankowi, gdy postępowania zabezpieczające zostały wszczęte przeciwko bankowi w uporządkowanej restrukturyzacji jeszcze przed otwarciem tej restrukturyzacji. Omówione zostaną nie tylko przesłanki umorzenia (upadku) ustanowionych zabezpieczeń, lecz także sam tryb procesowy i podstawy umorzenia. Odpowiednio także przedstawione zostanie zagadnienie umorzenia wszczętych postępowań egzekucyjnych.

Ponadto poruszona zostanie kwestia zakazu ustanawiania po otwarciu uporządkowanej restrukturyzacji nowych zabezpieczeń (odpowiednio: wszczynania egzekucji). Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną ukazane na przykładzie zabezpieczeń ustanowionych w sprawach o stwierdzenie nieważności umów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX