Koralewski Michał, Kozłowski Marcin, Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika na jego zobowiązania wobec banku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika na jego zobowiązania wobec banku

Niniejszy komentarz ukazuje skutki, jakie wywołuje wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego względem dłużnika na jego zobowiązania wobec banku. Z punktu widzenia potrzeb niniejszego opracowania analiza została przeprowadzona kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, przy czym z uwagi na specyfikę postępowania o zatwierdzenie układu koncentruje się głównie na przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX