Nowakowski Michał, Wpływ pandemii Covid-19 na zdolność kredytową oraz wymogi i ułatwienia wobec banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wpływ pandemii Covid-19 na zdolność kredytową oraz wymogi i ułatwienia wobec banków

Kwestia oceny zdolności kredytowej to niezwykle istotny obszar z punktu widzenia banku nie tylko w czasie kryzysu, ale również w codziennej działalności. Działalność kredytowa jest nierozerwalnie związana z bankowością i dla wielu instytucji kredytowych stanowi główne źródło dochodów, które jednak obarczone jest pewnym ryzykiem (niewypłacalności) i poniesienia strat z tego tytułu. Im większe ryzyko, tym większe wymogi kapitałowe i tym większa uwaga banku względem klienta.

Sama ocena zdolności kredytowej jest zagadnieniem złożonym, którego jedynie częścią są przepisy prawa bankowego (art. 70 i następne), a wiele z przepisów znajdziemy m.in. w pakiecie CRD/CRR czy wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, jak np. wytyczne dotyczące oceny zdolności kredytowej (kredyty hipoteczne udzielane konsumentom), ale również projektowane Guidelineson loan origination and monitoring. Jest to więc zagadnienie wieloaspektowe, które wpływa na wiele obszarów banku, jak np. operacje, front-office...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX