Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzje organów kontroli skarbowej - OpenLEX

Melezini Andrzej, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzje organów kontroli skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 sierpnia 2016 r.
Autor:

Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na decyzje organów kontroli skarbowej

Podstawy prawne decyzji organów kontroli skarbowej nie mogą być oderwane od prawa wspólnotowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), tym bardziej, iż istnieją duże obszary niezgodności polskich przepisów materialnego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym. W przeciwnym razie decyzja wydana przez organ kontroli skarbowej może zostać skutecznie zakwestionowana przez kontrolowanego. Orzeczenia TSUE mogą mieć również wpływ na podjęcie decyzji w trakcie toczącego się postępowania kontrolnego, bądź też mogą wpłynąć na wznowienie zakończonego już postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX